خانه > مد رنگی LAB در نرم‌افزار فتوشاپ
آموزش فتوشاپ

مد رنگی LAB در نرم‌افزار فتوشاپ


مد رنگی LAB دارای سه کانال رنگی‌ست.کانال‌ایی با نام‌های L به مفهوم Lightness یا میزان روشنایی، کانال A محدوده رنگی قرمز و سبز و کانال B محدوده رنگی آبی و زرد

کانال A را در نرم‌افزارهای اصلاح رنگ می‌توانیم برابر با Tint بدانیم و کانال B را برابر با Temperature.

مد رنگی LAB- نمای سه بعدی


کانال‌ها در مد رنگی LAB

اگر در کانال L به سمت محدوده مثبت حرکت کنیم نور تصویر تشدید پیدا کرده و بالعکس اگر به سمت محدوده منفی حرکت کنیم نور تصویر کاهش میابد.

مد رنگی LAB- کانال L


در صورتی که در کانال A به سمت محدوده مثبت حرکت کنیم رنگ تصویر به سمت رنگ قرمز متمایل می‌شود و بالعکس اگر به سمت محدوده منفی حرکت کنیم رنگ تصویر به رنگ سبز متمایل می‌شود.

مد رنگی LAB- کانال A


در صورتی که در کانال B به سمت محدوده مثبت حرکت کنیم رنگ تصویر ره رنگ زرد متمایل می‌شود و بالعکس اگر به سمت محدوده منفی حرکت کنیم رنگ تصویر به رنگ آبی متمایل می‌شود.

مد رنگی LAB- کانال B


مد رنگی LAB در چه زمانی استفاده می‌شود

در اصلاح رنگ تصویر مقداری دچار نویز می‌شود. ولیکن در مد LAB مقدار نویز حاصله بسیار انک است. از همین رو از مد LAB زمان اصلاح رنگ استفاده می‌گردد.

خوشبختانه نرم‌افزار فتوشاپ در اکثر ایزارهای اصلاح رنگ نور قابلیت پشتیبانی از این مد رنگی را فراهم آورده و می‌توانیم از آن‌ها به راحتی استفاده نماییم.

دیدگاه خود را مطرح نمایید

برای ارسال دیدگاه خود اینجا کلیک کنید